Kurser för EU-inspektörer

Under den här kursen ges e-handledning och grundläggande kunskaper för EU-tjänstemän som arbetar med kontroll och inspektion av fiskefartyg och deras verksamhet

Kurser för inspektörer från tredjeländer

De som går den här kursen får lära sig att utföra fiskeriinspektioner till havs och i hamn i såväl de länder som EU har partnerskapsavtal med om hållbart fiske som andra länder utanför EU

Kalender

Kalendern ger en överblick över vilka utbildningar EFCA ger under året

Handlingar

I den här mappen hittar du utbildningsmaterial såsom lärarhandböcker, presentationer, mallar, metoder m.m.