KURSER FOR EU-INSPEKTØRER

Dette kursus består af e-læringsvejledninger, der giver grundlæggende viden til EU-tjenestemænd, der er involveret i kontrol og inspektion af fiskerfartøjer og deres aktiviteter.

KURSER FOR INSPEKTØRER FRA TREDJELANDE

Dette kursus vil gøre det muligt for praktikanten at udføre fiskeriinspektionsopgaver til søs og i havne i de lande, med hvilke Den Europæiske Union har en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri, samt andre lande uden for EU.

KALENDER

Denne kalender giver dig et overblik over EFCA's uddannelsesarrangementer, der afholdes i løbet af året.

DOKUMENTER

I denne mappe finder du undervisningsmateriale som trænermanual, præsentationer, skabeloner, metoder osv.