Курсове за инспектори от ЕС

Този курс се състои от уроци за електронно обучение, което осигурява основни познания за длъжностни лица от ЕС, участващи в контрола и инспекциите на риболовните кораби и техните дейности

Курсове за инспектори от трети държави

Този курс ще даде възможност на стажанта да извършва дейности по инспекция на рибарството в открито море и на пристанищата на държавите, с които Европейският съюз има сключено споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство, както и на други държави извън ЕС.

Календар

В този календар ще намерите общ преглед на обученията на Европейската агенция за контрол на рибарството, организирани през годината

Документи

В тази папка ще намерите материали за обучение, напр. наръчник на обучителя, презентации, образци, методологии и др.