Kursused ELi inspektoritele

Kursus põhineb praktilistel e-õppe juhenditel, mis sisaldavad põhiteadmisi kalalaevade ja nende tegevuse kontrollimisel ja inspekteerimisel osalevatele ELi ametnikele

Kursused kolmandate riikide ametnikele

Kursusel osaleja omandab teadmised, kuidas teha kalandusinspekteerimise toiminguid merel ja sadamates nendes riikides, kellega Euroopa Liit on sõlminud säästva kalapüügi partnerluslepingu, samuti muudes ELi mittekuuluvates riikides

Kalender

Kalender sisaldab ülevaadet aasta jooksul korraldatavatest EFCA koolitusüritustest

Dokumendid

Sellest kaustast leiate koolitusmaterjalid, näiteks koolitaja juhend, ettekanded, vormid, metoodilised juhendid jms