Kursi ES inspektoriem

Šis kurss sastāv no e-pamācībām, kas sniedz pamatzināšanas ES amatpersonām, kuras iesaistītas zvejas kuģu un to darbību kontrolē un inspekcijā.

Kursi inspektoriem no trešām valstīm

Šis kurss nodrošina apmācāmajiem zināšanas, lai veiktu zvejas inspekcijas uzdevumus jūrā un ostās tajās valstīs, ar kurām Eiropas Savienība ir noslēgusi ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu, kā arī citās trešās valstīs.

Kalendārs

Šis kalendārs sniegs jums pārskatu par EFCA apmācības pasākumiem, ko organizē visu gadu.

Dokumenti

Šajā mapē jūs atradīsiet apmācības materiālu, piemēram, pasniedzēja rokasgrāmatu, prezentācijas, veidnes, metodikas u. c.