Cursuri pentru inspectorii UE

Acest curs constă în tutoriale de e-learning care oferă informații de bază pentru funcționarii UE implicați în controlul și inspecția navelor de pescuit și pentru activitățile acestora

Cursuri pentru inspectorii din țări terțe

Acest curs va permite participanților să îndeplinească sarcini de inspecție în domeniul pescuitului, pe mare și în porturi, în țările cu care Uniunea Europeană a încheiat acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil, precum și în alte țări din afara UE

Calendar

Acest calendar oferă o prezentare generală a acțiunilor de instruire organizate de EFCA pe tot parcursul anului

Documente

Acest folder conține materiale de instruire, cum ar fi manualul pentru instructor, prezentări, șabloane, metodologii etc.