ES inspektoriams skirti kursai

Šiuos kursus sudaro e. mokymosi mokomosios priemonės, suteikiančios pagrindinių žinių ES pareigūnams, vykdantiems žvejybos laivų ir jų veiklos kontrolę ir patikrinimus.

Kursai trečiųjų šalių inspektoriams

Šie kursai jų dalyviui suteiks galimybę vykdyti žvejybos inspektavimo užduotis jūroje ir uostuose tose šalyse, su kuriomis Europos Sąjunga yra sudariusi tausios žvejybos partnerystės susitarimą, taip pat kitose ES nepriklausančiose šalyse.

Kalendorius

Šiame kalendoriuje bus apžvelgti per metus surengti EŽKA mokymo renginiai.

Dokumentai

Šiame aplanke rasite mokomąją medžiagą, pvz., instruktoriaus vadovą, pristatymus, formas, metodikas ir kt.