Cursussen voor inspecteurs van de EU

Deze cursus bestaat uit e-learningmateriaal met de basiskennis voor EU-functionarissen die betrokken zijn bij de controle en inspectie van visserijvaartuigen en de op deze vaartuigen ontplooide activiteiten

Cursussen voor inspecteurs uit derde landen

Deze cursus stelt de cursist in staat om op zee en in havens visserijinspecties uit te voeren in landen waarmee de Europese Unie een partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij heeft en in andere landen die geen lid zijn van de EU

Kalender

Op deze kalender wordt een overzicht gegeven van de opleidingsevenementen die in de loop van het jaar door het EFCA worden georganiseerd

Documenten

In deze map vindt u cursusmateriaal zoals handleidingen voor docenten, presentaties, sjablonen, studiemethoden enz.