Kursy dla inspektorów unijnych

Kurs składa się z kursów e-learningowych zapewniających podstawową wiedzę dla urzędników UE zaangażowanych w kontrolę i inspekcję statków rybackich i ich działań

Kursy dla inspektorów państw trzecich

Kurs ten umożliwi praktykantom przeprowadzanie inspekcji połowów na morzu i w portach w krajach, z którymi Unia Europejska ma Umowę partnerską na rzecz zrównoważonego rozwoju rybołówstwa oraz innych krajów spoza UE

Kalendarz

Ten kalendarz daje przegląd wydarzeń szkoleniowych EAKR organizowanych przez cały rok

Dokumenty

W tym folderze znajdziesz materiały szkoleniowe, takie jak podręcznik trenera, prezentacje, szablony, metodykę itp