Σεμινaρια για επιθεωρητες (αλιειας) της Ευρωπαικης Ενωσης

Το μάθημα αποτελείται από σεμινάρια e-learning που παρέχουν βασικές γνώσεις για τους υπαλλήλους της ΕΕ που συμμετέχουν στον έλεγχο και την επιθεώρηση των αλιευτικών σκαφών και των δραστηριοτήτων τους

Σεμινaρια για επιθεωρητες (αλιειας) τρίτων χωρών

Το μάθημα αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να εκτελεί καθήκοντα επιθεώρησης της αλιείας στη θάλασσα και στα λιμάνια σε εκείνες τις χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει την Αειφόρο συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης, καθώς και άλλες χώρες μη μέλη της ΕΕ.

Ημερολογιο

Αυτό το ημερολόγιο θα σας δώσει μια γενική εικόνα εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της EYEA που διοργανώνονται καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Εγγραφα

Σε αυτό το φάκελο θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό, όπως το εγχειρίδιο του εκπαιδευτή, παρουσιάσεις, πρότυπα, μεθοδολογίες κ.α.